Spreken bij de uitvaart en ritueelbegeleiding

Naast uitvaartbegeleiding kan ik als ritueelbegeleider nog dieper ingaan op het afscheid en de vormgeving daarvan.

Soms is het lastig de juiste woorden te vinden terwijl u zoveel zou willen zeggen om recht te doen aan het leven van uw dierbare. We gaan in gesprek over de overledene en verdiepen ons in wie hij of zij was, in wat er speelde in gedachten en gevoel. En ook zoeken we samen naar dat wat hem of haar bijzonder maakte en de betekenis daarvan voor anderen. Ik schrijf voor u een toespraak en/of levensverhaal, zorg voor samenhang tussen de verschillende sprekers en de muziek. Samen zoeken we naar symbolen en rituelen.

Op de dag van de uitvaart zal ik de verschillende onderdelen van het afscheid verbinden en inleiden.

Lees ook de ervaring van anderen die Machteld vroegen hun verhaal te schrijven en dit tijdens de uitvaart voor te dragen.

Heeft u vragen of advies nodig? Wilt u kennismaken of alvast uw wensen bespreken voor uw eigen afscheid en een begroting ontvangen? Bel voor een afspraak.

tel. 06 831 660 33

Het melden van een overlijden
kan 24 uur per dag.