KINDEREN

Kinderen en de dood

“Hoelang blijft oma dood?”, “Eten dode mensen hetzelfde als wij?”, “Heeft opa het niet koud onder de grond?” 

Dit zijn zomaar wat vragen die een kind kan stellen. Het liefst willen we kinderen beschermen zodat ze geen verdriet hebben. Maar als een grootouder, een ouder, een broer of zus of iemand anders dichtbij sterft, kunnen we ze daar niet voor behoeden. We kunnen kinderen wel leren dat de dood bij het leven hoort en dat het heel normaal is dat ze iemand missen, dat ze verdriet hebben.

Kinderen rouwen op hun eigen manier en meestal gaat dat in kleine behapbare stukjes. Momenten van verdriet en momenten van gewoon weer doorspelen en lachen wisselen elkaar vaak verbazend snel af. Soms is het niet goed te zien dat een kind verdriet heeft maar vertaalt het zich in ander gedrag zoals plots heel stilletjes worden en zich terugtrekken, of juist enorm druk en aanwezig zijn.

Het is belangrijk kinderen op een zo natuurlijk mogelijke manier te betrekken bij het afscheid. We kunnen de momenten bepalen waarop de kinderen kunnen meehelpen bij wat er gebeurt, of ze zelf iets laten doen wat bij hen past. En ook door goede uitleg te geven en eerlijke antwoorden op hun vragen kunnen we kinderen serieus nemen en een plek geven. We zorgen ervoor dat ze weten dat je verdrietig mag zijn, maar ook dat je door mag gaan met leven. Mijn ervaring is dat kinderen heel goed hun grenzen kunnen aangeven in wat ze wel of niet willen en dat ze door hun aanwezigheid ook tot steun kunnen zijn.

Als een kind sterft

Als jong leven eindigt, dan is het verdriet rauw en allesoverheersend en laat niemand onberoerd.

Om in een paar dagen tijd toe te groeien naar een onvermijdelijk afscheid is een moeilijke taak. Hiervoor zijn rust en ruimte essentieel. Het is een voorzichtig zoeken naar mogelijkheden. En we nemen daar alle tijd voor. We gaan daarbij niet uit van ´hoe het hoort´ of wat ´gebruikelijk´ is. Het gaat erom vorm te geven aan de taal van jullie hart. Ik zal er zijn voor jullie.

Heeft u vragen of advies nodig? Wilt u kennismaken of alvast uw wensen bespreken voor uw eigen afscheid en een begroting ontvangen? Bel voor een afspraak.

tel. 06 831 660 33

Het melden van een overlijden
kan 24 uur per dag.