VOORGESPREK

Praten over de dood, nadenken over je eigen afscheid, dat is confronterend en zeker niet alledaags.

Maar het kan ook rust brengen om er bij stil te staan en al wat voor te bereiden nog voor het zover is, in de nabije, of in de verre toekomst. U kunt Stilleven uitnodigen voor een misschien ongewoon, maar goed gesprek.

Ook bij een aanstaand overlijden van een naaste kan het prettig zijn om ieders wensen op een rijtje te zetten. Zo kunt u in die laatst gegeven tijd uw aandacht richten op elkaar en op wat wezenlijk van belang is in het licht van het naderende afscheid.

Gesprek en kennismaking

We hebben het over uw leven en wat daarin belangrijk is, en in welke vorm uw afscheid daarbij aan kan sluiten. Soms is het prettig dat uw eventuele partner of kinderen erbij zijn en meepraten.

U kunt het gesprek ook gebruiken als kennismaking om te zien of het ´klikt´. Zo weet u zeker dat u en uw familie als het zover is in goede handen zijn.

Verslag en kostenindicatie

Naar aanleiding van wat er besproken is, krijgt u een verslag met daarin uw wensen en desgewenst een indicatie van de kosten als leidraad voor uw nabestaanden.

Er zijn geen kosten verbonden aan dit vrijblijvende gesprek, het verslag en de begroting.

Heeft u vragen of advies nodig? Wilt u kennismaken of alvast uw wensen bespreken voor uw eigen afscheid en een begroting ontvangen? Bel voor een afspraak.

tel. 06 831 660 33

Het melden van een overlijden
kan 24 uur per dag.