Passend bloemstuk

Passend bloemstuk

De bloemen op de kist kunnen extra betekenis krijgen door er iets in te verwerken dat bij de overledene hoort. Dit is bijvoorbeeld een kiststuk voor een moestuinliefhebber. De gebruikte groenten zijn bijna allemaal uit zijn eigen moestuin.